Scroll to top

Loonkostberekening for dummies

Wat kost een werknemer nu eigenlijk echt? En hoe kan ik op de loonkost besparen? 

Elke succesvolle zelfstandige vraagt het zich weleens af. Omdat kennis het begin is van alle wijsheid, vind je hieronder het mini-ABC van de loonkostberekening.
Eerlijk, zo moeilijk is het eigenlijk allemaal niet!

1. Alles is afhankelijk van…

Hoeveel een werknemer je effectief kost hangt af van zijn/haar:

  • statuut (arbeider of bediende)
  • functie en verantwoordelijkheden
  • ervaring 
  • gepresteerde uren per maand 

Ook de sector waarin je bedrijf actief is, telt mee voor het brutoloon. Maar dat wordt zo meteen wel duidelijk.

2. Brutoloon, de basis

Met je werknemers onderhandelen over loon gebeurt altijd in brutobedragen. Simpelweg omdat het nettobedrag (dat effectief op de rekening van je werknemer verschijnt), wordt bepaald door zijn of haar persoonlijke situatie.

Het goede nieuws is: hoe hoog het brutoloon is, bepaal jij! Maar… België zou België niet zijn als er geen regels waren:

  • In de Belgische privésector zijn er in elk paritair comité minimumlonen vastgelegd, naargelang de functie en ervaring van de werknemer.
  • Bestaat er nog geen paritair comité waaronder jouw werknemer valt? Dan heeft die recht op een Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI) dat is vastgelegd door de Arbeidsraad.

3. (te) Calculeren kosten

Op basis van het brutoloon kun je de bijkomende kosten berekenen. Deze kosten zijn verplicht te betalen:

  • Aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) betaal je een sociale zekerheidsbijdrage. Ook de werknemer betaalt hiervan een deel.
  • Aan de werknemer betaal je vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is het loon dat verder wordt uitbetaald tijdens wettelijke vakantiedagen. Dubbel vakantiegeld is een extra vergoeding waar de werknemer recht op heeft.
  • Aan Vader Staat betaal je – uiteraard – belastingen: de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op je werknemers belastbare loon (of het brutoloon min de sociale bijdragen.)

Welke berekeningen je moet maken? Lees hieronder verder.

4. De verschillen tussen bediende en arbeider

Op basis van het brutoloon kun je de bijkomende kosten berekenen. Deze kosten zijn verplicht te betalen:

Bediende

Arbeider

Je betaalt rechtstreeks het (dubbele) vakantiegeld aan de bediende.
Hoeveel die krijgt hangt af van het aantal gewerkte dagen vorig jaar.
Je betaalt geen vakantiegeld. Want de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) betaalt dit uit.
De RSZ-werkgeversbijdrage is zo’n 32% van het brutoloon. De werknemer zelf betaalt nog eens 13,07% van zijn brutoloon.De RSZ-bijdragen worden berekend op het brutoloon verhoogd met 8%. Er is géén werkgeversbijdrage.
De bedrijfsvoorheffing van een maandloon is afhankelijk van de thuissituatie en ligt vast in schalen.De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van het tweewekelijkse loon x2. Ook hier hangt het bedrag af van de thuissituatie en de schaal waarbinnen het valt.

5. Extralegale voordelen

Naast het brutoloon en de verplichte bijdragen bestaat er ook extralegale voordelen. Fantastisch om je medewerkers belastingsvoordelig te motiveren! Net iets minder efficiënt voor de loonbrieven. Want zowat elke sector heeft zo z’n eigen classics: eindejaarspremie, aanvullende werkloosheids- of ziekte-uitkering, aanvullend vakantiegeld, arbeidsongevallenverzekering, een laptop, een gsm-abonnement, bedrijfswagen, tankkaart, nettovergoeding, dienstencheques… Hoe je ze berekent, hangt van de afspraken met je werknemer en/of verzekeringsmakelaar af.

Zie jij de cijfers en komma’s dansen? Of heb je simpelweg geen zin in een potje wiskunde? Laat je payroll over aan jouw Seal-kantoor.

Reken op onze gecertificeerde consulenten voor volledige ontzorging. Dimona aangifte, werkpostfiche, verzekeringen, legale verplichtingen – wij regelen het. Steeds volgens de officiële regelgeving en altijd op tijd.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.