Scroll to top

Hoe bereid je je voor op de voedselinspectie?

De inspectie kan altijd langskomen aangekondigd maar ook onaangekondigd. Daarom is het belangrijk om altijd voorbereid te zijn! Vandaag focussen we ons op de voedselinspectie en specifiek op de fysische controle. Met behulp van deze handige gids zal je je nooit nog zorgen hoeven te maken.

Verloop Voedselinspectie

Een controleur komt langs en beoordeeld alles aan de hand van een voor-opgemaakte checklist, je kan deze hier raadplegen. Deze loopt hij/zij dan af en bepaalt je score. Wat conform, niet conform of niet van toepassing kan zijn. Hierop baseert hij/zij dan het resultaat. Dit is gebaseerd op een aantal factoren zoals het aantal non-conformiteiten en de wegingsfactoren (1/3 of 10 punten) hiervan. Met deze als basis kan je de beoordeling gunstig, gunstig met opmerkingen of ongunstig krijgen.

Ongunstig resultaat, wat nu? Als je een ongunstig resultaat hebt dan zal er een herinspectie plaatsvinden. Deze dient om te controleren of je de non-conformiteiten hebt opgelost. Echter wil dit niet zeggen dat de inspecteur niet nieuwe non-conformiteiten kan ontdekken.  Heb je alles opgelost dan zal je door de inspectie zijn met een gunstig resultaat.

Niet door herinspectie? Je kan falen aan een herinspectie als je minder dan 80% van de non-conformiteiten hebt opgelost of wanneer je een non-conformiteit van 10 punten niet hebt gecorrigeerd. Als dit het geval is zal er een proces-verbaal plaatsvinden.

Tips

Inspectie komt om fundamentele zaken te controleren zoals voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van het voedsel. Om op deze vlakken te slagen moet je beginnen bij het begin, namelijk persoonlijke hygiëne. Aangezien elk persooneelslid natuurlijk dagelijks in contact komt met het eten. Raadpleeg daarom zeker deze gids van het FAVV.

Je kan zelf ook je eigen inspecteur zijn aan de hand van autocontrolegidsen. Deze zijn geordend volgens sector en kan je hier raadplegen. Wees consequent en kritisch op je eigen zaak, doe zelf dus geregeld aan inspecties. Zo zal je sneller te weten komen wanneer er non-conformiteiten in je zaak gebeuren en ze oplossen voor er een controleur komt.

Je moet natuurlijk streven naar perfectie maar toch is het handig om te weten op welke dingen men het vaakst controleert. Zo kan je zorgen dat deze zeker in orde zijn als je in tijdsnood zit. Hier een opsomming van telkens drie items per wegingsfactor:

  • 10: oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen proper zijn, er zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptie datum overschreden is & de temperatuur van de levensmiddelen en koudeketen worden gerespecteerd
  • 3: producten in tussenopslag zijn correct verpakt en geëtikketeerd, er zijn voldoende diepvriezers voorzien van thermometers & er is een ingangscontrole
  • 1: Geneeskundige attesten kunnen voorgelegd worden, er is een reinigingsplan & een ongediertebe@strijdingsplan

Wil je graag meer tot in detail alles leren? Dan kan je ook altijd deelnemen aan de gratis opleidingen van het FAVV. Zo zal je gauw de kneepjes van het vak onder de knie krijgen. Schrijf je hier in.

Op zoek naar jobstudenten voor jouw horecazaak?

Check Seal Jobs!

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.