Scroll to top

Wanneer krijgen werknemers een fietsvergoeding?

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector.

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

De werkgever bepaalt zelf het bedrag. Doorgaans is dit 0,24 euro per kilometer. Tot dat bedrag is de fietsvergoeding wettelijk vrijgesteld van belastingen (sinds 2019).

Voordelen voor werkgevers

Een fietsvergoeding moedigt werknemers aan om te kiezen voor de fiets in hun woon-werkverkeer. En meer fietsende werknemers levert alleen maar voordelen op! Het bedrag van de fietsvergoeding tot 0,24 euro per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding is RSZ-vrij.

Hoe werkt de fiscale vrijstelling?

De werkgever kan de fietsvergoeding inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost (waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt) en genereert deze ook geen sociale lasten. Voor de werknemer is het een onbelaste inkomst.

Deze gunstige fiscale behandeling geldt echter alleen als de vergoeding berekend is op basis van de effectief in het woon-werkverkeer afgelegde fietskilometers en het bedrag niet hoger is dan 0,24 euro per kilometer.

Indien de fietser meer dan 0,24 euro per kilometer krijgt, wordt het bedrag boven 0,23 euro wel belast als loon (voor de werknemer), is het verworpen als aftrekbare bedrijfskost en genereert het sociale bijdragen voor de werkgever.

Bron: Fietsersbond – link naar pagina over fietsvergoeding

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.